Analizatoriai kraujo dujų tyrimams

Easy Blood Gas analizatorius

Analizatorius tyrimus atlieka per 125 sekundes ir matuoja PO2, PCO2, pH bei apskaičiuoja papildomus parametrus.

Easy stat analizatorius

Analizatorius matuoja PO2, PCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++ bei apskaičiuoja kitus papildomus parametrus.